Articles

אם שואלים אותי מתי התחלתי לאייר אני קצת מסתבך... 
 
אנשים רוצים לשמוע איזה אירוע גדול או החלטה... אצלי זה פשוט היה כמו להתחיל ללכת או לדבר. זה נברא ביחד איתי ולאורך ההתפתחות שלי... עוד מילדותי הרגשתי צורך להעביר תחושות וקוי דמיון על נייר. המציאות היתה הצגה טובה והנייר קרא לי להראות מה אני חושב עליה.  בהמשך חיי בבית הספר הייתי מבולבל מכל השיעורים... 
 
כפי שאפשר לראות בתמונה אילולא הסקיצה הרעיונית, לא היה נוצרת התוצאה הסופית.  בסקיצה כמעט תמיד קיימים הברקות והבעות ייחודיות שלא ניתן לשחזר מכיוון שהם נוצרו ביחד עם הגיית הרעיוןלמוחינו...