sketch for character design

סקיצה היא רעיון  והרעיון הוא הכל.
 
כפי שאפשר לראות בתמונה אילולא הרעיון שנוצר בסקיצה הגסה, לא היה נוצרת התוצאה הסופית.
בכלל, כל פעם שקצת הרגשתי לא בטוח בקווים של הציור חזרתי להסתכל בסקיצה.
הרעיון הפשוט והמסר הזכירו לי מה עליי לעשות ואם סטיתי מן הדרך.
 
 

נועם מרזוק - מאייר ואנימטור

   עוד מאמרים...   

 מעבר לגלריה ראשית 

 מעבר לחנות